zurück

    Briefe Januar 1846 bis Dezember 1859

    Textdokument: 3005 Signatur: MEW29 Bytes: 88764
    Vorwort
    S. V-XXVIII

    Textdokument: 3006 Signatur: MEW29 Bytes: 8971
    1 - Marx an Engels - 18. Januar 1856
    S. 1-7

    Textdokument: 3007 Signatur: MEW29 Bytes: 10408
    2 - Engels an Marx - 7. Februar 1856
    S. 8-10

    Textdokument: 3008 Signatur: MEW29 Bytes: 23533
    3 - Marx an Engels - 12. Februar 1856
    S. 11-15

    Textdokument: 3009 Signatur: MEW29 Bytes: 8775
    4 - Marx an Engels - 13. Februar 1856
    S. 16-18

    Textdokument: 3010 Signatur: MEW29 Bytes: 14998
    5 - Marx an Engels - 29. Februar 1856
    S. 19-22

    Textdokument: 3011 Signatur: MEW29 Bytes: 29255
    6 - Marx an Engels - 5. März 1856
    S. 23-29

    Textdokument: 3012 Signatur: MEW29 Bytes: 7647
    7 - Engels an Marx - 7. März 1856
    S. 30-31

    Textdokument: 3013 Signatur: MEW29 Bytes: 20071
    8 - Marx an Engels - 25. März 1856
    S. 32-36

    Textdokument: 3014 Signatur: MEW29 Bytes: 15055
    9 - Marx an Engels - 10. April 1856
    S. 37-40

    Textdokument: 3015 Signatur: MEW29 Bytes: 9893
    10 - Engels an Marx - 14. April 1856
    S. 41-43

    Textdokument: 3016 Signatur: MEW29 Bytes: 10113
    11 - Marx an Engels - 16. April 1856
    S. 44-48

    Textdokument: 3017 Signatur: MEW29 Bytes: 3675
    12 - Marx an Engels - 26. April 1856
    S. 49-50

    Textdokument: 3018 Signatur: MEW29 Bytes: 934
    13 - Marx an Engels - 7. Mai 1856
    S. 51

    Textdokument: 3019 Signatur: MEW29 Bytes: 6548
    14 - Marx an Engels - 8. Mai 1856
    S. 52-53

    Textdokument: 3020 Signatur: MEW29 Bytes: 5260
    15 - Marx an Engels - 23. Mai 1856
    S. 54-55

    Textdokument: 3021 Signatur: MEW29 Bytes: 8763
    16 - Engels an Marx - 23. Mai 1856
    S. 56-58

    Textdokument: 3022 Signatur: MEW29 Bytes: 2980
    17 - Engels an Marx - 26. Mai 1856
    S. 59

    Textdokument: 3023 Signatur: MEW29 Bytes: 943
    18 - Marx an Engels - 29. Mai 1856
    S. 60

    Textdokument: 3024 Signatur: MEW29 Bytes: 2369
    19 - Marx an Engels - 5. Juni 1856
    S. 61

    Textdokument: 3025 Signatur: MEW29 Bytes: 514
    20 - Marx an Engels - 6. Juni 1856
    S. 62

    Textdokument: 3026 Signatur: MEW29 Bytes: 8597
    21 - Marx an Engels - 28. Juli 1856
    S. 63-65

    Textdokument: 3027 Signatur: MEW29 Bytes: 12122
    22 - Marx an Engels - 1. August 1856
    S. 66-68

    Textdokument: 3028 Signatur: MEW29 Bytes: 5778
    23 - Engels an Marx - 4. August 1856
    S. 69-70

    Textdokument: 3029 Signatur: MEW29 Bytes: 11287
    24 - Marx an Engels - 22. September 1856
    S. 71-73

    Textdokument: 3030 Signatur: MEW29 Bytes: 9187
    25 - Marx an Engels - 26. September 1856
    S. 74-76

    Textdokument: 3031 Signatur: MEW29 Bytes: 7673
    26 - Marx an Engels - nicht vor dem 27. September 1856
    S. 77-78

    Textdokument: 3032 Signatur: MEW29 Bytes: 4399
    27 - Marx an Engels - 16. Oktober 1856
    S. 79-80

    Textdokument: 3033 Signatur: MEW29 Bytes: 1416
    28 - Marx an Engels - 30. Oktober 1856
    S. 81

    Textdokument: 3034 Signatur: MEW29 Bytes: 8798
    29 - Marx an Engels - 30. Oktober 1856
    S. 82-84

    Textdokument: 3035 Signatur: MEW29 Bytes: 9805
    30 - Engels an Marx - 17. November 1856
    S. 85-87

    Textdokument: 3036 Signatur: MEW29 Bytes: 11228
    31 - Marx an Engels - 2. Dezember 1856
    S. 88-90.29

    Textdokument: 3037 Signatur: MEW29 Bytes: 1967
    32 - Marx an Engels - 22. Dezember 1856
    S. 91

    Textdokument: 3038 Signatur: MEW29 Bytes: 11180
    33 - Marx an Engels - 10. Januar 1857
    S. 92-94

    Textdokument: 3039 Signatur: MEW29 Bytes: 3078
    34 - Marx an Engels - 14. Januar 1857
    S. 95

    Textdokument: 3040 Signatur: MEW29 Bytes: 11222
    35 - Marx an Engels - 20. Januar 1857
    S. 96-98

    Textdokument: 3041 Signatur: MEW29 Bytes: 5784
    36 - Engels an Marx - 22. Januar 1857
    S. 99-100

    Textdokument: 3042 Signatur: MEW29 Bytes: 6259
    37 - Marx an Engels - 23. Januar 1857
    S. 101-102

    Textdokument: 3043 Signatur: MEW29 Bytes: 978
    38 - Marx an Engels - 6. Februar 1857
    S. 103

    Textdokument: 3044 Signatur: MEW29 Bytes: 10266
    39 - Marx an Engels - 16. Februar 1857
    S. 105-106

    Textdokument: 3045 Signatur: MEW29 Bytes: 962
    40 - Marx an Engels - 24. Februar 1857
    S. 107

    Textdokument: 3046 Signatur: MEW29 Bytes: 8231
    41 - Engels an Marx - 11. März 1857
    S. 108-109

    Textdokument: 3047 Signatur: MEW29 Bytes: 11424
    42 - Marx an Engels - 18. März 1857
    S. 110-112

    Textdokument: 3048 Signatur: MEW29 Bytes: 6552
    43 - Engels an Marx - 20. März 1857
    S. 113-114

    Textdokument: 3049 Signatur: MEW29 Bytes: 6469
    44 - Marx an Engels - 24. März 1857
    S. 115-116

    Textdokument: 3050 Signatur: MEW29 Bytes: 6013
    45 - Marx an Engels - 31. März 1857
    S. 117-118

    Textdokument: 3051 Signatur: MEW29 Bytes: 11569
    46 - Engels an Marx - 31. März 1857
    S. 119-121

    Textdokument: 3052 Signatur: MEW29 Bytes: 4158
    47 - Engels an Marx - 2. April 1857
    S. 122

    Textdokument: 3053 Signatur: MEW29 Bytes: 7405
    48 - Marx an Engels - 9. April 1857
    S. 123-124

    Textdokument: 3054 Signatur: MEW29 Bytes: 1737
    49 - Marx an Engels - 21. April 1857
    S. 125

    Textdokument: 3055 Signatur: MEW29 Bytes: 10545
    50 - Engels an Marx - 22. April 1857
    S. 126-128

    Textdokument: 3056 Signatur: MEW29 Bytes: 11145
    51 - Marx an Engels - 23. April 1857
    S. 129-131

    Textdokument: 3057 Signatur: MEW29 Bytes: 4189
    52 - Marx an Engels - 8. Mai 1857
    S. 132-133

    Textdokument: 3058 Signatur: MEW29 Bytes: 3735
    53 - Engels an Marx - 11. Mai 1857
    S. 134

    Textdokument: 3059 Signatur: MEW29 Bytes: 4557
    54 - Engels an Marx - 20. Mai 1857
    S. 135-136

    Textdokument: 3060 Signatur: MEW29 Bytes: 11325
    55 - Marx an Engels - 22. Mai 1857
    S. 137-139

    Textdokument: 3061 Signatur: MEW29 Bytes: 2152
    56 - Marx an Engels - 23. Mai 1857
    S. 140

    Textdokument: 3062 Signatur: MEW29 Bytes: 5828
    57 - Engels an Marx - 28. Mai 1857
    S. 141-142

    Textdokument: 3063 Signatur: MEW29 Bytes: 1502
    58 - Engels an Marx - 12. Juni 1857
    S. 143

    Textdokument: 3064 Signatur: MEW29 Bytes: 1216
    59 - Marx an Engels - 15. Juni 1857
    S. 144

    Textdokument: 3065 Signatur: MEW29 Bytes: 954
    60 - Marx an Engels - 29. Juni 1857
    S. 145

    Textdokument: 3066 Signatur: MEW29 Bytes: 946
    61 - Marx an Engels - 3. Juli 1857
    S. 146

    Textdokument: 3067 Signatur: MEW29 Bytes: 628
    62 - Marx an Engels - 3. Juli 1857
    S. 147

    Textdokument: 3068 Signatur: MEW29 Bytes: 4702
    63 - Marx an Engels - 6. Juli 1857
    S. 148-149

    Textdokument: 3069 Signatur: MEW29 Bytes: 1081
    64 - Marx an Engels - 8. Juli 1857
    S. 150

    Textdokument: 3070 Signatur: MEW29 Bytes: 4488
    65 - Engels an Marx - 11. Juli 1857
    S. 151-152

    Textdokument: 3071 Signatur: MEW29 Bytes: 2290
    66 - Marx an Engels - 11. Juli 1857
    S. 153

    Textdokument: 3072 Signatur: MEW29 Bytes: 6156
    67 - Marx an Engels - 14. Juli 1857
    S. 154-155

    Textdokument: 3073 Signatur: MEW29 Bytes: 2364
    68 - Marx an Engels - 16. Juli 1857
    S. 156

    Textdokument: 3074 Signatur: MEW29 Bytes: 2927
    69 - Marx an Engels - 24. Juli 1857
    S. 157

    Textdokument: 3075 Signatur: MEW29 Bytes: 3445
    70 - Engels an Marx - 30. Juli 1857
    S. 158

    Textdokument: 3076 Signatur: MEW29 Bytes: 1644
    71 - Marx an Engels - 9. August 1857
    S. 159

    Textdokument: 3077 Signatur: MEW29 Bytes: 5945
    72 - Marx an Engels - 15. August 1857
    S. 160-161

    Textdokument: 3078 Signatur: MEW29 Bytes: 9486
    73 - Engels an Marx - 21. August 1857
    S. 162-164

    Textdokument: 3079 Signatur: MEW29 Bytes: 9647
    74 - Engels an Marx - 25. August 1857
    S. 165-167

    Textdokument: 3080 Signatur: MEW29 Bytes: 6684
    75 - Marx an Engels - 26. August 1857
    S. 168-169

    Textdokument: 3081 Signatur: MEW29 Bytes: 4223
    76 - Engels an Marx - 8. September 1857
    S. 170-171

    Textdokument: 3082 Signatur: MEW29 Bytes: 505
    77 - Engels an Marx - 10. September 1857
    S. 172

    Textdokument: 3083 Signatur: MEW29 Bytes: 3994
    78 - Engels an Marx - 11. oder 12. September 1857
    S. 173

    Textdokument: 3084 Signatur: MEW29 Bytes: 4744
    79 - Marx an Engels - 15. September 1857
    S. 174-175

    Textdokument: 3085 Signatur: MEW29 Bytes: 3168
    80 - Marx an Engels - 17. September 1857
    S. 176

    Textdokument: 3086 Signatur: MEW29 Bytes: 8354
    81 - Engels an Marx - 18. September 1857
    S. 177-178

    Textdokument: 3087 Signatur: MEW29 Bytes: 3178
    82 - Marx an Engels - 21. September 1857
    S. 179

    Textdokument: 3088 Signatur: MEW29 Bytes: 8583
    83 - Engels an Marx - 21. September 1857
    S. 180-182

    Textdokument: 3089 Signatur: MEW29 Bytes: 18037
    84 - Engels an Marx - 22. September 1857
    S. 183-187

    Textdokument: 3090 Signatur: MEW29 Bytes: 2841
    85 - Marx an Engels - 23. September 1857
    S. 188

    Textdokument: 3091 Signatur: MEW29 Bytes: 12187
    86 - Engels an Marx - 24. September 1857
    S. 189-191

    Textdokument: 3092 Signatur: MEW29 Bytes: 6199
    87 - Marx an Engels - 25. September 1857
    S. 192-193

    Textdokument: 3093 Signatur: MEW29 Bytes: 8264
    88 - Engels an Marx - 6. Oktober 1857
    S. 192-193

    Textdokument: 3094 Signatur: MEW29 Bytes: 4381
    89 - Engels an Marx - 19. Oktober 1857
    S. 196-197

    Textdokument: 3095 Signatur: MEW29 Bytes: 12754
    90 - Marx an Engels - 20. Oktober 1857
    S. 198-201

    Textdokument: 3096 Signatur: MEW29 Bytes: 8640
    91 - Engels an Marx - 29. Oktober 1857
    S. 202-204

    Textdokument: 3097 Signatur: MEW29 Bytes: 4779
    92 - Marx an Engels - 31. Oktober 1857
    S. 205-206

    Textdokument: 3098 Signatur: MEW29 Bytes: 3078
    93 - Marx an Engels - 13. November 1857
    S. 207

    Textdokument: 3099 Signatur: MEW29 Bytes: 19654
    94 - Engels an Marx - 15. November 1857
    S. 208-213

    Textdokument: 3100 Signatur: MEW29 Bytes: 1500
    95 - Engels an Marx - 16. November 1857
    S. 214

    Textdokument: 3101 Signatur: MEW29 Bytes: 1286
    96 - Engels an Marx - 17. November 1857
    S. 215

    Textdokument: 3102 Signatur: MEW29 Bytes: 13261
    97 - Marx an Engels - 24. November 1857
    S. 216-218

    Textdokument: 3103 Signatur: MEW29 Bytes: 11599
    98 - Engels an Marx - 7. Dezember 1857
    S. 219-221

    Textdokument: 3104 Signatur: MEW29 Bytes: 16480
    99 - Marx an Engels - 8. Dezember 1857
    S. 222-225

    Textdokument: 3105 Signatur: MEW29 Bytes: 3715
    100 - Engels an Marx - 9. Dezember 1857
    S. 226

    Textdokument: 3106 Signatur: MEW29 Bytes: 8870
    101 - Engels an Marx - 11. Dezember 1857
    S. 227-229

    Textdokument: 3107 Signatur: MEW29 Bytes: 6378
    102 - Engels an Marx - 17. Dezember 1857
    S. 230-231

    Textdokument: 3108 Signatur: MEW29 Bytes: 5861
    103 - Marx an Engels - 18. Dezember 1857
    S. 232-233

    Textdokument: 3109 Signatur: MEW29 Bytes: 5925
    104 - Marx an Engels - 22. Dezember 1857
    S. 234-235

    Textdokument: 3110 Signatur: MEW29 Bytes: 18192
    105 - Marx an Engels - 25. Dezember 1857
    S. 236-240

    Textdokument: 3111 Signatur: MEW29 Bytes: 1082
    106 - Marx an Engels - 30. Dezember 1857
    S. 241

    Textdokument: 3112 Signatur: MEW29 Bytes: 16211
    107 - Engels an Marx - 31. Dezember 1857
    S. 242-245

    Textdokument: 3113 Signatur: MEW29 Bytes: 1324
    108 - Marx an Engels - 1. Januar 1858
    S. 246

    Textdokument: 3114 Signatur: MEW29 Bytes: 3788
    109 - Marx an Engels - 5. Januar 1858
    S. 247-248

    Textdokument: 3115 Signatur: MEW29 Bytes: 7186
    110 - Engels an Marx - 6. Januar 1858
    S. 249-250

    Textdokument: 3116 Signatur: MEW29 Bytes: 4770
    111 - Engels an Marx - 7. Januar 1858
    S. 251-252

    Textdokument: 3117 Signatur: MEW29 Bytes: 9131
    112 - Marx an Engels - 7. Januar 1858
    S. 253-255

    Textdokument: 3118 Signatur: MEW29 Bytes: 2163
    113 - Marx an Engels - 11. Januar 1858
    S. 256

    Textdokument: 3119 Signatur: MEW29 Bytes: 2337
    114 - Engels an Marx - 14. Januar 1858
    S. 257

    Textdokument: 3120 Signatur: MEW29 Bytes: 526
    115 - Engels an Marx - 15. Januar 1858
    S. 258

    Textdokument: 3121 Signatur: MEW29 Bytes: 9400
    116 - Marx an Engels - um den 16. Januar 1858
    S. 259-261

    Textdokument: 3122 Signatur: MEW29 Bytes: 3747
    117 - Marx an Engels - 23. Januar 1858
    S. 262-263

    Textdokument: 3123 Signatur: MEW29 Bytes: 6011
    118 - Engels an Marx - 25. Januar 1858
    S. 264-265

    Textdokument: 3124 Signatur: MEW29 Bytes: 1810
    119 - Engels an Marx - 28. Januar 1858
    S. 266

    Textdokument: 3125 Signatur: MEW29 Bytes: 4820
    120 - Marx an Engels - 28. Januar 1858
    S. 267-268

    Textdokument: 3126 Signatur: MEW29 Bytes: 5476
    121 - Marx an Engels - 29. Januar 1858
    S. 269-270

    Textdokument: 3127 Signatur: MEW29 Bytes: 4024
    122 - Engels an Marx - 30. Januar 1858
    S. 271-272

    Textdokument: 3128 Signatur: MEW29 Bytes: 12065
    123 - Marx an Engels - 1. Februar 1858
    S. 273-275

    Textdokument: 3129 Signatur: MEW29 Bytes: 3584
    124 - Engels an Marx - 8. Februar 1858
    S. 276

    Textdokument: 3130 Signatur: MEW29 Bytes: 2387
    125 - Marx an Engels - 10. Februar 1858
    S. 277

    Textdokument: 3131 Signatur: MEW29 Bytes: 7574
    126 - Engels an Marx - 11. Februar 1858
    S. 278-279

    Textdokument: 3132 Signatur: MEW29 Bytes: 7446
    127 - Marx an Engels - 14. Februar 1858
    S. 280-281

    Textdokument: 3133 Signatur: MEW29 Bytes: 5227
    128 - Engels an Marx - 18. Februar 1858
    S. 282-283

    Textdokument: 3134 Signatur: MEW29 Bytes: 10472
    129 - Marx an Engels - 22. Februar 1858
    S. 284-286

    Textdokument: 3135 Signatur: MEW29 Bytes: 5670
    130 - Engels an Marx - 24. Februar 1858
    S. 287-288

    Textdokument: 3136 Signatur: MEW29 Bytes: 2696
    131 - Engels an Marx - 1. März 1858
    S. 289

    Textdokument: 3137 Signatur: MEW29 Bytes: 9390
    132 - Marx an Engels - 2. März 1858
    S. 290-292

    Textdokument: 3138 Signatur: MEW29 Bytes: 10898
    133 - Engels an Marx - 4. März 1858
    S. 293-295

    Textdokument: 3139 Signatur: MEW29 Bytes: 12077
    134 - Marx an Engels - 5. März 1858
    S. 296-298

    Textdokument: 3140 Signatur: MEW29 Bytes: 2774
    135 - Engels an Marx - 11. März 1858
    S. 299

    Textdokument: 3141 Signatur: MEW29 Bytes: 850
    136 - Marx an Engels - 15. März 1858
    S. 300

    Textdokument: 3142 Signatur: MEW29 Bytes: 2627
    137 - Engels an Marx - 16. März 1858
    S. 301

    Textdokument: 3143 Signatur: MEW29 Bytes: 18270
    138 - Engels an Marx - 17. März 1858
    S. 302-306

    Textdokument: 3144 Signatur: MEW29 Bytes: 1572
    139 - Marx an Engels - 19. März 1858
    S. 307

    Textdokument: 3145 Signatur: MEW29 Bytes: 1260
    140 - Engels an Marx - 26. März 1858
    S. 308

    Textdokument: 3146 Signatur: MEW29 Bytes: 5083
    141 - Marx an Engels - 29. März 1858
    S. 309-310

    Textdokument: 3147 Signatur: MEW29 Bytes: 23442
    142 - Marx an Engels - 2. April 1858
    S. 311-318

    Textdokument: 3148 Signatur: MEW29 Bytes: 11143
    143 - Engels an Marx - 9. April 1858
    S. 319-321

    Textdokument: 3149 Signatur: MEW29 Bytes: 3283
    144 - Engels an Marx - 22. April 1858
    S. 322

    Textdokument: 3150 Signatur: MEW29 Bytes: 5411
    145 - Marx an Engels - 29. April 1858
    S. 323-324

    Textdokument: 3151 Signatur: MEW29 Bytes: 2500
    146 - Engels an Marx - 30. April 1858
    S. 327

    Textdokument: 3152 Signatur: MEW29 Bytes: 1300
    147 - Marx an Engels - 1. Mai 1858
    S. 328

    Textdokument: 3153 Signatur: MEW29 Bytes: 8054
    148 - Marx an Engels - 31. Mai 1858
    S. 329-330

    Textdokument: 3154 Signatur: MEW29 Bytes: 4611
    149 - Marx an Engels - 7. Juni 1858
    S. 331-332

    Textdokument: 3155 Signatur: MEW29 Bytes: 5041
    150 - Engels an Marx - 9. Juni 1858
    S. 333-334

    Textdokument: 3156 Signatur: MEW29 Bytes: 6955
    151 - Marx an Engels - 2. Juli 1858
    S. 335-336

    Textdokument: 3157 Signatur: MEW29 Bytes: 9361
    152 - Engels an Marx - 14. Juli 1858
    S. 337-339

    Textdokument: 3158 Signatur: MEW29 Bytes: 13980
    153 - Marx an Engels - 15. Juli 1858
    S. 340-343

    Textdokument: 3159 Signatur: MEW29 Bytes: 6065
    154 - Engels an Marx - 16. Juli 1858
    S. 344-345

    Textdokument: 3160 Signatur: MEW29 Bytes: 2658
    155 - Marx an Engels - 20. Juli 1858
    S. 346

    Textdokument: 3161 Signatur: MEW29 Bytes: 1567
    156 - Marx an Engels - 25. Juli 1858
    S. 347

    Textdokument: 3162 Signatur: MEW29 Bytes: 10698
    157 - Marx an Engels - 8. August 1858
    S. 348-350

    Textdokument: 3163 Signatur: MEW29 Bytes: 2747
    158 - Engels an Marx - 10. August 1858
    S. 351

    Textdokument: 3164 Signatur: MEW29 Bytes: 5927
    159 - Marx an Engels - 13. August 1858
    S. 353-353

    Textdokument: 3165 Signatur: MEW29 Bytes: 1652
    160 - Marx an Engels - 18. August 1858
    S. 354

    Textdokument: 3166 Signatur: MEW29 Bytes: 8143
    161 - Marx an Engels - 21. September 1858
    S. 355-356

    Textdokument: 3167 Signatur: MEW29 Bytes: 8167
    162 - Engels an Marx - 7. Oktober 1858
    S. 357-358

    Textdokument: 3168 Signatur: MEW29 Bytes: 10929
    163 - Marx an Engels - 8. Oktober 1858
    S. 359-361

    Textdokument: 3169 Signatur: MEW29 Bytes: 9276
    164 - Engels an Marx - 21. Oktober 1858
    S. 362-364

    Textdokument: 3170 Signatur: MEW29 Bytes: 1721
    165 - Marx an Engels - 22. Oktober 1858
    S. 365

    Textdokument: 3171 Signatur: MEW29 Bytes: 2323
    166 - Marx an Engels - 2. November 1858
    S. 366

    Textdokument: 3172 Signatur: MEW29 Bytes: 4307
    167 - Marx an Engels - 10. November 1858
    S. 367-368

    Textdokument: 3173 Signatur: MEW29 Bytes: 5953
    168 - Marx an Engels - 24. November 1858
    S. 369-370

    Textdokument: 3174 Signatur: MEW29 Bytes: 7295
    169 - Marx an Engels - 29. November 1858
    S. 371-372

    Textdokument: 3175 Signatur: MEW29 Bytes: 6515
    170 - Marx an Engels - 11. Dezember 1858
    S. 373-374

    Textdokument: 3176 Signatur: MEW29 Bytes: 2352
    171 - Marx an Engels - 16. Dezember 1858
    S. 375

    Textdokument: 3177 Signatur: MEW29 Bytes: 8360
    172 - Marx an Engels - 17. Dezember 1858
    S. 376-377

    Textdokument: 3178 Signatur: MEW29 Bytes: 989
    173 - Marx an Engels - 22. Dezember 1858
    S. 378

    Textdokument: 3179 Signatur: MEW29 Bytes: 354
    174 - Marx an Engels - 28. Dezember 1858
    S. 379

    Textdokument: 3180 Signatur: MEW29 Bytes: 1573
    175 - Marx an Engels - 30. Dezember 1858
    S. 380

    Textdokument: 3181 Signatur: MEW29 Bytes: 3516
    176 - Marx an Engels - 6. Januar 1859
    S. 381

    Textdokument: 3182 Signatur: MEW29 Bytes: 517
    177 - Marx an Engels - 8. Januar 1859
    S. 382

    Textdokument: 3183 Signatur: MEW29 Bytes: 4638
    178 - Marx an Engels - zwischen dem 13. und 15. Januar 1859
    S. 383-384

    Textdokument: 3184 Signatur: MEW29 Bytes: 4833
    179 - Marx an Engels - 21. Januar 1859
    S. 385-386

    Textdokument: 3185 Signatur: MEW29 Bytes: 649
    180 - Marx an Engels - 26. Januar 1859
    S. 387

    Textdokument: 3186 Signatur: MEW29 Bytes: 4375
    181 - Engels an Marx - 27. Januar 1859
    S. 388-389

    Textdokument: 3187 Signatur: MEW29 Bytes: 1176
    182 - Marx an Engels - 28. Januar 1859
    S. 390

    Textdokument: 3188 Signatur: MEW29 Bytes: 2022
    183 - Marx an Engels - 2. Februar 1859
    S. 391

    Textdokument: 3189 Signatur: MEW29 Bytes: 1222
    184 - Marx an Engels - 8. Februar 1859
    S. 392

    Textdokument: 3190 Signatur: MEW29 Bytes: 4706
    185 - Marx an Engels - 9. Februar 1859
    S. 393-394

    Textdokument: 3191 Signatur: MEW29 Bytes: 1589
    186 - Engels an Marx - 10. Februar 1859
    S. 395

    Textdokument: 3192 Signatur: MEW29 Bytes: 1053
    187 - Engels an Marx - 14. Februar 1859
    S. 396

    Textdokument: 3193 Signatur: MEW29 Bytes: 6995
    188 - Marx an Engels - 15. Februar 1859
    S. 397-398

    Textdokument: 3194 Signatur: MEW29 Bytes: 2038
    189 - Marx an Engels - 21. Februar 1859
    S. 399

    Textdokument: 3195 Signatur: MEW29 Bytes: 699
    190 - Marx an Engels - 22. Februar 1859
    S. 400

    Textdokument: 3196 Signatur: MEW29 Bytes: 3149
    191 - Marx an Engels - 25. Februar 1859
    S. 401

    Textdokument: 3197 Signatur: MEW29 Bytes: 16542
    192 - Marx an Engels - 25. Februar 1859
    S. 402-495

    Textdokument: 3198 Signatur: MEW29 Bytes: 4038
    193 - Marx an Engels - 3. März 1859
    S. 406-407

    Textdokument: 3199 Signatur: MEW29 Bytes: 2460
    194 - Engels an Marx - 4. März 1859
    S. 408

    Textdokument: 3200 Signatur: MEW29 Bytes: 6138
    195 - Marx an Engels - 10. März 1859
    S. 409-410

    Textdokument: 3201 Signatur: MEW29 Bytes: 2714
    196 - Marx an Engels - 16. März 1859
    S. 411

    Textdokument: 3202 Signatur: MEW29 Bytes: 1229
    197 - Marx an Engels - 22. März 1859
    S. 412

    Textdokument: 3203 Signatur: MEW29 Bytes: 1676
    198 - Marx an Engels - 25. März 1859
    S. 413

    Textdokument: 3204 Signatur: MEW29 Bytes: 2330
    199 - Marx an Engels - 1. April 1859
    S. 414

    Textdokument: 3205 Signatur: MEW29 Bytes: 5133
    200 - Marx an Engels - 9. April 1859
    S. 415-416

    Textdokument: 3206 Signatur: MEW29 Bytes: 2016
    201 - Engels an Marx - 11. April 1859
    S. 417

    Textdokument: 3207 Signatur: MEW29 Bytes: 4179
    202 - Marx an Engels - 12. April 1859
    S. 418-419

    Textdokument: 3208 Signatur: MEW29 Bytes: 3940
    203 - Marx an Engels - 16. April 1859
    S. 420-421

    Textdokument: 3209 Signatur: MEW29 Bytes: 1982
    204 - Marx an Engels - 19. April 1859
    S. 422

    Textdokument: 3210 Signatur: MEW29 Bytes: 17353
    205 - Marx an Engels - 22. April 1859
    S. 423-426

    Textdokument: 3211 Signatur: MEW29 Bytes: 11362
    206 - Marx an Engels - 6. Mai 1859
    S. 427-429

    Textdokument: 3212 Signatur: MEW29 Bytes: 2365
    207 - Marx an Engels - 16. Mai 1859
    S. 430

    Textdokument: 3213 Signatur: MEW29 Bytes: 26709
    208 - Marx an Engels - 18. Mai 1859
    S. 431-437

    Textdokument: 3214 Signatur: MEW29 Bytes: 3903
    209 - Engels an Marx - 23. Mai 1859
    S. 438-439

    Textdokument: 3215 Signatur: MEW29 Bytes: 4349
    210 - Marx an Engels - 24. Mai 1859
    S. 440-441

    Textdokument: 3216 Signatur: MEW29 Bytes: 6385
    211 - Marx an Engels - 25. Mai 1859
    S. 442-443

    Textdokument: 3217 Signatur: MEW29 Bytes: 3608
    212 - Marx an Engels - 27. Mai 1859
    S. 444

    Textdokument: 3218 Signatur: MEW29 Bytes: 1634
    213 - Marx an Engels - 28. Mai 1859
    S. 445

    Textdokument: 3219 Signatur: MEW29 Bytes: 5359
    214 - Marx an Engels - 1. Juni 1859
    S. 446-447

    Textdokument: 3220 Signatur: MEW29 Bytes: 7671
    215 - Marx an Engels - 7. Juni 1859
    S. 448-449

    Textdokument: 3221 Signatur: MEW29 Bytes: 4325
    216 - Marx an Engels - 10. Juli 1859
    S. 450-451

    Textdokument: 3222 Signatur: MEW29 Bytes: 8453
    217 - Marx an Engels - 14. Juli 1859
    S. 452-453

    Textdokument: 3223 Signatur: MEW29 Bytes: 1615
    218 - Engels an Marx - 14. Juli 1859
    S. 454

    Textdokument: 3224 Signatur: MEW29 Bytes: 1962
    219 - Marx an Engels - 18. Juli 1859
    S. 455

    Textdokument: 3225 Signatur: MEW29 Bytes: 8567
    220 - Engels an Marx - 18. Juli 1859
    S. 456-458

    Textdokument: 3226 Signatur: MEW29 Bytes: 6705
    221 - Marx an Engels - 19. Juli 1859
    S. 459-460

    Textdokument: 3227 Signatur: MEW29 Bytes: 2526
    222 - Engels an Marx - 20. Juli 1859
    S. 461

    Textdokument: 3228 Signatur: MEW29 Bytes: 7592
    223 - Marx an Engels - 22. Juli 1859
    S. 462-463

    Textdokument: 3229 Signatur: MEW29 Bytes: 7432
    224 - Engels an Marx - 25. Juli 1859
    S. 464-465

    Textdokument: 3230 Signatur: MEW29 Bytes: 6015
    225 - Marx an Engels - 1. August 1859
    S. 466-467

    Textdokument: 3231 Signatur: MEW29 Bytes: 3778
    226 - Engels an Marx - 3. August 1859
    S. 468-469

    Textdokument: 3232 Signatur: MEW29 Bytes: 3469
    227 - Marx an Engels - 8. August 1859
    S. 470-471

    Textdokument: 3233 Signatur: MEW29 Bytes: 3797
    228 - Engels an Marx - 10. August 1859
    S. 472-473

    Textdokument: 3234 Signatur: MEW29 Bytes: 4947
    229 - Marx an Engels - 13. August 1859
    S. 474-475

    Textdokument: 3235 Signatur: MEW29 Bytes: 3816
    230 - Marx an Engels - 26. August 1859
    S. 476-477

    Textdokument: 3236 Signatur: MEW29 Bytes: 858
    231 - Marx an Engels - 5. September 1859
    S. 478

    Textdokument: 3237 Signatur: MEW29 Bytes: 1495
    232 - Engels an Marx - 8. September 1859
    S. 479

    Textdokument: 3238 Signatur: MEW29 Bytes: 3392
    233 - Marx an Engels - 21. September 1859
    S. 480

    Textdokument: 3239 Signatur: MEW29 Bytes: 4302
    234 - Engels an Marx - 22. September 1859
    S. 481-482

    Textdokument: 3240 Signatur: MEW29 Bytes: 3275
    235 - Marx an Engels - 23. September 1859
    S. 483

    Textdokument: 3241 Signatur: MEW29 Bytes: 4682
    236 - Engels an Marx - zwischen dem 23. und 27. September 1859
    S. 484-485

    Textdokument: 3242 Signatur: MEW29 Bytes: 2259
    237 - Marx an Engels - 27. September 1859
    S. 486

    Textdokument: 3243 Signatur: MEW29 Bytes: 2223
    238 - Marx an Engels - 28. September 1859
    S. 487

    Textdokument: 3244 Signatur: MEW29 Bytes: 3659
    239 - Engels an Marx - 3. Oktober 1859
    S. 488-489

    Textdokument: 3245 Signatur: MEW29 Bytes: 14707
    240 - Marx an Engels - 5. Oktober 1859
    S. 490-493

    Textdokument: 3246 Signatur: MEW29 Bytes: 3804
    241 - Marx an Engels - 10. Oktober 1859
    S. 494-495

    Textdokument: 3247 Signatur: MEW29 Bytes: 4355
    242 - Marx an Engels - 26. Oktober 1859
    S. 496-497

    Textdokument: 3248 Signatur: MEW29 Bytes: 2971
    243 - Engels an Marx - 28. Oktober 1859
    S. 498

    Textdokument: 3249 Signatur: MEW29 Bytes: 11276
    244 - Marx an Engels - 3. November 1859
    S. 499-501

    Textdokument: 3250 Signatur: MEW29 Bytes: 8358
    245 - Engels an Marx - 4. November 1859
    S. 502-504

    Textdokument: 3251 Signatur: MEW29 Bytes: 3159
    246 - Marx an Engels - 7. November 1859
    S. 505

    Textdokument: 3252 Signatur: MEW29 Bytes: 2316
    247 - Marx an Engels - 16. November 1859
    S. 506

    Textdokument: 3253 Signatur: MEW29 Bytes: 748
    248 - Marx an Engels - 17. November 1859
    S. 507

    Textdokument: 3254 Signatur: MEW29 Bytes: 6048
    249 - Engels an Marx - 17. November 1859
    S. 508-509

    Textdokument: 3255 Signatur: MEW29 Bytes: 18453
    250 - Marx an Engels - 19. November 1859
    S. 510-514

    Textdokument: 3256 Signatur: MEW29 Bytes: 10276
    251 - Marx an Engels - 26. November 1859
    S. 515-517

    Textdokument: 3257 Signatur: MEW29 Bytes: 5301
    252 - Engels an Marx - 28. November 1859
    S. 518-519

    Textdokument: 3258 Signatur: MEW29 Bytes: 14089
    253 - Marx an Engels - 10. Dezember 1859
    S. 520-523

    Textdokument: 3259 Signatur: MEW29 Bytes: 3101
    254 - Engels an Marx - 11. oder 12. Dezember 1859
    S. 524

    Textdokument: 3260 Signatur: MEW29 Bytes: 5736
    255 - Marx an Engels - 13. Dezember 1859
    S. 525-526

    Textdokument: 3261 Signatur: MEW29 Bytes: 2847
    256 - Engels an Marx - 19. Dezember 1859
    S. 527

    Textdokument: 3262 Signatur: MEW29 Bytes: 2409
    257 - Engels an Marx - 20. Dezember 1859
    S. 528

    Textdokument: 3263 Signatur: MEW29 Bytes: 2289
    1 - Engels an Wilhelm Steffen - 15. April 1856
    S. 529-531

    Textdokument: 3264 Signatur: MEW29 Bytes: 11010
    2 - Marx Isaac Ironside - 21. Juni 1856
    S. 532-536

    Textdokument: 3265 Signatur: MEW29 Bytes: 5980
    3 - Marx an Isaac Ironside - 21. Juni 1856
    S. 537-538

    Textdokument: 3266 Signatur: MEW29 Bytes: 2183
    4 - Marx an William Cyples - 22. Juli 1856
    S. 539

    Textdokument: 3267 Signatur: MEW29 Bytes: 2945
    5 - Marx an Jenny Marx - 8. August 1856
    S. 540

    Textdokument: 3268 Signatur: MEW29 Bytes: 1142
    6 - Marx an Charles Dobson Collet - 11. August 1856
    S. 541

    Textdokument: 3269 Signatur: MEW29 Bytes: 3083
    7 - Marx an Charles Dobson Collet - 23. Oktober 1856
    S. 542

    Textdokument: 3270 Signatur: MEW29 Bytes: 1220
    8 - Marx an Charles Dobson Collet - 25. März 1857
    S. 543

    Textdokument: 3271 Signatur: MEW29 Bytes: 3219
    9 - Engels an Jenny Marx - 16. April 1857
    S. 544

    Textdokument: 3272 Signatur: MEW29 Bytes: 4882
    10 - Marx an Konrad Schramm - 8. Dezember 1857
    S. 545-546

    Textdokument: 3273 Signatur: MEW29 Bytes: 5288
    11 - Marx an Ferdinand Lassalle - 21. Dezember 1857
    S. 547-548

    Textdokument: 3274 Signatur: MEW29 Bytes: 14614
    12 - Marx an Ferdinand Lassalle - 22. Februar 1858
    S. 549-552

    Textdokument: 3275 Signatur: MEW29 Bytes: 6731
    13 - Marx an Ferdinand Lassalle - 11. März 1858
    S. 553-554

    Textdokument: 3276 Signatur: MEW29 Bytes: 5145
    14 - Engels an Jenny Marx - 14. April 1858
    S. 555-556

    Textdokument: 3277 Signatur: MEW29 Bytes: 1958
    15 - Engels an Rudolf Schramm - 6 Mai 1858
    S. 557

    Textdokument: 3278 Signatur: MEW29 Bytes: 2684
    16 - Engels an Jenny Marx - 11. Mai 1858
    S. 558

    Textdokument: 3279 Signatur: MEW29 Bytes: 1994
    17 - Engels an Jenny und Laura Marx - 11. Mai 1858
    S. 559

    Textdokument: 3280 Signatur: MEW29 Bytes: 7838
    18 - Marx an Ferdinand Lassalle - 31. Mai 1858
    S. 560-561

    Textdokument: 3281 Signatur: MEW29 Bytes: 8314
    19 - Marx an Ferdinand Lassalle - 10. Juni 1858
    S. 562-563

    Textdokument: 3282 Signatur: MEW29 Bytes: 3804
    20 - Marx an den Redakteur der 'Neuen Zeit' - nicht später
    als 12. Juli 1858
    S. 564-565

    Textdokument: 3283 Signatur: MEW29 Bytes: 7633
    21 - Marx an Ferdinand Lassalle - 12. November 1858
    S. 566-567

    Textdokument: 3284 Signatur: MEW29 Bytes: 4910
    22 - Marx an Ferdinand Freiligrath - 25. Januar 1859
    S. 568-569

    Textdokument: 3285 Signatur: MEW29 Bytes: 15722
    23 - Marx an Joseph Weydemeyer - 1. Februar 1859
    S. 570-573

    Textdokument: 3286 Signatur: MEW29 Bytes: 3246
    24 - Marx an Ferdinand Lassalle - 2. Februar 1859
    S. 574

    Textdokument: 3287 Signatur: MEW29 Bytes: 12926
    25 - Marx an Ferdinand Lassalle - 4. Februar 1859
    S. 575-578

    Textdokument: 3288 Signatur: MEW29 Bytes: 1299
    26 - Marx an Ferdinand Lassalle - 23. Februar 1859
    S. 579

    Textdokument: 3289 Signatur: MEW29 Bytes: 5313
    27 - Marx an Ferdinand Lassalle - 25. Februar 1859
    S. 580-581

    Textdokument: 3290 Signatur: MEW29 Bytes: 5014
    28 - Engels an Ferdinand Lassalle - 14. März 1859
    S. 582-583

    Textdokument: 3291 Signatur: MEW29 Bytes: 4630
    29 - Marx an Ferdinand Lassalle - 16. März 1859
    S. 584-585

    Textdokument: 3292 Signatur: MEW29 Bytes: 11964
    30 - Marx an Ferdinand Lassalle - 28. März 1859
    S. 586-588

    Textdokument: 3293 Signatur: MEW29 Bytes: 1389
    31 - Marx an Ferdinand Lassalle - 4. April 1859
    S. 589

    Textdokument: 3294 Signatur: MEW29 Bytes: 13626
    32 - Marx an Ferdinand Lassalle - 19. April 1859
    S. 590-593

    Textdokument: 3295 Signatur: MEW29 Bytes: 12452
    33 - Engels an Elisabeth Engels - 19. April 1859
    S. 594-597

    Textdokument: 3296 Signatur: MEW29 Bytes: 3607
    34 - Marx an Ferdinand Lassalle - 5. Mai 1859
    S. 598

    Textdokument: 3297 Signatur: MEW29 Bytes: 1520
    35 - Marx an Max Friedländer - 16. Mai 1859
    S. 599

    Textdokument: 3298 Signatur: MEW29 Bytes: 24274
    36 - Engels an Ferdinand Lasalle - 18. Mai 1859
    S. 600-605

    Textdokument: 3299 Signatur: MEW29 Bytes: 3007
    37 - Marx an Ferdinand Lasalle - 10. Juni 1859
    S. 606

    Textdokument: 3300 Signatur: MEW29 Bytes: 11130
    38 - Marx an Wilhelm Liebknecht - 17. September 1859
    S. 607-609

    Textdokument: 3301 Signatur: MEW29 Bytes: 7677
    39 - Marx an Bertalan Szemere - 26. September 1859
    S. 610-611

    Textdokument: 3302 Signatur: MEW29 Bytes: 7781
    40 - Marx an Ferdinand Lassalle - 2. Oktober 1859
    S. 612-613

    Textdokument: 3303 Signatur: MEW29 Bytes: 7269
    41 - Marx an Bertalan Szemere - 8. Oktober 1859
    S. 614-615

    Textdokument: 3304 Signatur: MEW29 Bytes: 4573
    42 - Engels an Jenny Marx - 5. November 1859
    S. 616-617

    Textdokument: 3305 Signatur: MEW29 Bytes: 17630
    43 - Marx an Ferdinand Lassalle - 6. November 1859
    S. 618-622

    Textdokument: 3306 Signatur: MEW29 Bytes: 8576
    44 - Marx an Ferdinand Lassalle - 14. November 1859
    S. 623-625

    Textdokument: 3307 Signatur: MEW29 Bytes: 1002
    45 - Marx an Ferdinand Lassalle - 15. November 1859
    S. 626

    Textdokument: 3308 Signatur: MEW29 Bytes: 4916
    46 - Engels an Emil Engels - 16. November 1859
    S. 627-628

    Textdokument: 3309 Signatur: MEW29 Bytes: 9095
    47 - Marx an Ferdinand Lassalle 22. November 1859
    S. 629-631

    Textdokument: 3310 Signatur: MEW29 Bytes: 9701
    48 - Marx an Ferdinand Freiligrath 23. November 1859
    S. 632-634

    Textdokument: 3311 Signatur: MEW29 Bytes: 3114
    49 - Marx an Ferdinand Freiligrath 28. November 1859
    S. 635

    Textdokument: 3312 Signatur: MEW29 Bytes: 8480
    50 - Engels an Jenny Marx 22. Dezember 1859
    S. 636-638

    Textdokument: 3313 Signatur: MEW29 Bytes: 6431
    Beilagen 1 - Jenny Marx an Engels - 28. März 1856
    S. 639-642

    Textdokument: 3314 Signatur: MEW29 Bytes: 2282
    Beilagen 2 - Jenny Marx an Engels - um den 12. April 1857
    S. 643

    Textdokument: 3315 Signatur: MEW29 Bytes: 3383
    Beilagen 3 - Jenny Marx an Engels -
    zwischen dem 11. und 13. August 1857
    S. 644

    Textdokument: 3316 Signatur: MEW29 Bytes: 10743
    Beilagen 4 - Jenny Marx an Konrad Schramm - 8. Dezember 1857
    S. 645-647

    Textdokument: 3317 Signatur: MEW29 Bytes: 2598
    Beilagen 5 - Jenny Marx an Engels - 9. April 1858
    S. 648

    Textdokument: 3318 Signatur: MEW29 Bytes: 3000
    Beilagen 6 - Jenny Marx an Ferdinand Lassalle - 9. April 1858
    S. 649

    Textdokument: 3319 Signatur: MEW29 Bytes: 3633
    Beilagen 7 - Jenny Marx an Marx - 9. Mai 1858
    S. 650

    Textdokument: 3320 Signatur: MEW29 Bytes: 1982
    Beilagen 8 - Jenny Marx an Engels - 13. August 1859
    S. 651

    Textdokument: 3321 Signatur: MEW29 Bytes: 881
    Beilagen 9 - Jenny Marx an Engels - 4. November 1859
    S. 652

    Textdokument: 3322 Signatur: MEW29 Bytes: 10532
    Beilagen 10 - Jenny Marx an Engels - 23. oder 24. Dezember 1859
    S. 653-655

    Textdokument: 3323 Signatur: MEW29 Bytes: 319392
    Anhang und Register. Anmerkungen
    S. 657-726

    Textdokument: 3324 Signatur: MEW29 Bytes: 112516
    Anhang und Register. Literaturverzeichnis
    S. 727-759

    Textdokument: 3325 Signatur: MEW29 Bytes: 182549
    Anhang und Register. Personenverzeichnis
    S. 760-800

    Textdokument: 3326 Signatur: MEW29 Bytes: 6520
    Anhang und Register. Verzeichnis literarischer,
    biblischer und mythologischer Namen
    S. 801-802

    Textdokument: 3327 Signatur: MEW29 Bytes: 21473
    Anhang und Register. Erklärung der Fremdwörter,
    der fremdsprachigen und seltenen Ausdrücke
    S. 803-807

    Textdokument: 3328 Signatur: MEW29 Bytes: 2029
    Anhang und Register. Verzeichnis der Briefe, deren Datierung
    gegenüber der Marx-Engels-Gesamtausgabe verändert wurde
    S. 808

    Textdokument: 3329 Signatur: MEW29 Bytes: 15094
    Inhalt
    S. 809-819

    zurück