zurück

    Briefe Januar 1860 bis September 1864

    Textdokument: 3330 Signatur: MEW30 Bytes: 87556
    Vorwort
    S. V-XXVII

    Textdokument: 3331 Signatur: MEW30 Bytes: 8864
    1 - Marx an Engels - nach dem 11. Januar 1860
    S. 1-7

    Textdokument: 3332 Signatur: MEW30 Bytes: 1576
    2 - Marx an Engels - 25. Januar 1860
    S. 8

    Textdokument: 3333 Signatur: MEW30 Bytes: 7019
    3 - Engels an Marx - 26. Januar 1860
    S. 9-10

    Textdokument: 3334 Signatur: MEW30 Bytes: 10569
    4 - Marx an Engels - 28. Januar 1860
    S. 11-13

    Textdokument: 3335 Signatur: MEW30 Bytes: 8925
    5 - Engels an Marx - 31. Januar 1860
    S. 14-16

    Textdokument: 3336 Signatur: MEW30 Bytes: 5442
    6 - Marx an Engels - 31. Januar 1860
    S. 17-18

    Textdokument: 3337 Signatur: MEW30 Bytes: 3575
    7 - Engels an Marx - 1. Februar 1860
    S. 19

    Textdokument: 3338 Signatur: MEW30 Bytes: 5989
    8 - Engels an Marx - 2. Februar 1860
    S. 20-21

    Textdokument: 3339 Signatur: MEW30 Bytes: 7774
    9 - Marx an Engels - 3. Februar 1860
    S. 22-23

    Textdokument: 3340 Signatur: MEW30 Bytes: 4930
    10 - Engels an Marx - 4. Februar 1860
    S. 24-25

    Textdokument: 3341 Signatur: MEW30 Bytes: 3193
    11 - Marx an Engels - 4. Februar 1860
    S. 26

    Textdokument: 3342 Signatur: MEW30 Bytes: 2225
    12 - Engels an Marx - 7. Februar 1860
    S. 27

    Textdokument: 3343 Signatur: MEW30 Bytes: 3283
    13 - Marx an Engels - 7. Februar 1860
    S. 28

    Textdokument: 3344 Signatur: MEW30 Bytes: 30538
    14 - Marx an Engels - 9. Februar 1860
    S. 29-35

    Textdokument: 3345 Signatur: MEW30 Bytes: 2206
    15 - Engels an Marx - 9. Februar 1860
    S. 36

    Textdokument: 3346 Signatur: MEW30 Bytes: 1505
    16 - Engels an Marx - 12. Februar 1860
    S. 36

    Textdokument: 3347 Signatur: MEW30 Bytes: 5373
    17 - Marx an Engels - 13. Februar 1860
    S. 38-39

    Textdokument: 3348 Signatur: MEW30 Bytes: 3477
    18 - Marx an Engels - 14. Februar 1860
    S. 40

    Textdokument: 3349 Signatur: MEW30 Bytes: 2377
    19 - Marx an Engels - 15. Februar 1860
    S. 41

    Textdokument: 3350 Signatur: MEW30 Bytes: 4353
    20 - Engels an Marx - 8. April 1860
    S. 42-43

    Textdokument: 3351 Signatur: MEW30 Bytes: 2558
    21 - Marx an Engels - 9. April 1860
    S. 44

    Textdokument: 3352 Signatur: MEW30 Bytes: 3687
    22 - Marx an Engels - 12. April 1860
    S. 45

    Textdokument: 3353 Signatur: MEW30 Bytes: 5528
    23 - Marx an Engels - 16. April 1860
    S. 46-47

    Textdokument: 3354 Signatur: MEW30 Bytes: 2652
    24 - Marx an Engels - 17. April 1860
    S. 48

    Textdokument: 3355 Signatur: MEW30 Bytes: 4238
    25 - Marx an Engels - 24. April 1860
    S. 49-50

    Textdokument: 3356 Signatur: MEW30 Bytes: 2560
    26 - Marx an Engels - 7. Mai 1860
    S. 51

    Textdokument: 3357 Signatur: MEW30 Bytes: 4472
    27 - Engels an Marx - 7. Mai 1860
    S. 52-53

    Textdokument: 3358 Signatur: MEW30 Bytes: 4376
    28 - Marx an Engels - 8. Mai 1860
    S. 54-55

    Textdokument: 3359 Signatur: MEW30 Bytes: 2377
    29 - Engels an Marx - 10. Mai 1860
    S. 56

    Textdokument: 3360 Signatur: MEW30 Bytes: 1529
    30 - Engels an Marx - 11. Mai 1860
    S. 57

    Textdokument: 3361 Signatur: MEW30 Bytes: 567
    31 - Marx an Engels - 28. Mai 1860
    S. 58

    Textdokument: 3362 Signatur: MEW30 Bytes: 5464
    32 - Engels an Marx - 31. Mai 1860
    S. 59-60

    Textdokument: 3363 Signatur: MEW30 Bytes: 2417
    33 - Marx an Engels - 2. Juni 1860
    S. 61

    Textdokument: 3364 Signatur: MEW30 Bytes: 1008
    34 - Marx an Engels - 14. Juni 1860
    S. 62

    Textdokument: 3365 Signatur: MEW30 Bytes: 5338
    35 - Marx an Engels - 16. Juni 1860
    S. 63-64

    Textdokument: 3366 Signatur: MEW30 Bytes: 7657
    36 - Engels an Marx - 20. Juni 1860
    S. 65-67

    Textdokument: 3367 Signatur: MEW30 Bytes: 1131
    37 - Engels an Marx - um den 25. Juni 1860
    S. 68

    Textdokument: 3368 Signatur: MEW30 Bytes: 5290
    38 - Marx an Engels - 25. Juni 1860
    S. 69-70

    Textdokument: 3369 Signatur: MEW30 Bytes: 2110
    39 - Marx an Engels - 26. Juni 1860
    S. 71

    Textdokument: 3370 Signatur: MEW30 Bytes: 852
    40 - Engels an Marx - 26. Juni 1860
    S. 72

    Textdokument: 3371 Signatur: MEW30 Bytes: 1461
    41 - Engels an Marx - 27. Juni 1860
    S. 73

    Textdokument: 3372 Signatur: MEW30 Bytes: 1162
    42 - Marx an Engels - 28. Juni 1860
    S. 74

    Textdokument: 3373 Signatur: MEW30 Bytes: 2997
    43 - Engels an Marx - um den 28. Juni 1860
    S. 75

    Textdokument: 3374 Signatur: MEW30 Bytes: 2679
    44 - Marx an Engels - 9. Juli 1860
    S. 76

    Textdokument: 3375 Signatur: MEW30 Bytes: 2669
    45 - Marx an Engels - 17. Juli 1860
    S. 77

    Textdokument: 3376 Signatur: MEW30 Bytes: 943
    46 - Marx an Engels - 21. Juli 1860
    S. 78

    Textdokument: 3377 Signatur: MEW30 Bytes: 4192
    47 - Engels an Marx - um den 23. Juli 1860
    S. 79-80

    Textdokument: 3378 Signatur: MEW30 Bytes: 1410
    48 - Marx an Engels - 25. Juli 1860
    S. 81

    Textdokument: 3379 Signatur: MEW30 Bytes: 2265
    49 - Marx an Engels - 29. Juli 1860
    S. 82

    Textdokument: 3380 Signatur: MEW30 Bytes: 2691
    50 - Engels an Marx - 1. August 1860
    S. 83

    Textdokument: 3381 Signatur: MEW30 Bytes: 1390
    51 - Marx an Engels - 4. August 1860
    S. 84

    Textdokument: 3382 Signatur: MEW30 Bytes: 3628
    52 - Marx an Engels - 27. August 1860
    S. 85

    Textdokument: 3383 Signatur: MEW30 Bytes: 2720
    53 - Marx an Engels - 29. August 1860
    S. 86

    Textdokument: 3384 Signatur: MEW30 Bytes: 2591
    54 - Marx an Engels - 1. September 1860
    S. 87

    Textdokument: 3385 Signatur: MEW30 Bytes: 852
    55 - Marx an Engels - Anfang September 1860
    S. 88

    Textdokument: 3386 Signatur: MEW30 Bytes: 819
    56 - Marx an Engels - 13. September 1860
    S. 89

    Textdokument: 3387 Signatur: MEW30 Bytes: 5035
    57 - Marx an Engels - 15. September 1860
    S. 90-91

    Textdokument: 3388 Signatur: MEW30 Bytes: 6857
    58 - Engels an Marx - 15. September 1860
    S. 92-93

    Textdokument: 3389 Signatur: MEW30 Bytes: 1163
    59 - Marx an Engels - 20. September 1860
    S. 94

    Textdokument: 3390 Signatur: MEW30 Bytes: 7805
    60 - Marx an Engels - 25. September 1860
    S. 95-97

    Textdokument: 3391 Signatur: MEW30 Bytes: 11907
    61 - Engels an Marx - 1. Oktober 1860
    S. 98-100

    Textdokument: 3392 Signatur: MEW30 Bytes: 7239
    62 - Marx an Engels - 2. Oktober 1860
    S. 101-102

    Textdokument: 3393 Signatur: MEW30 Bytes: 8744
    63 - Engels an Marx - 5. Oktober 1860
    S. 103-105

    Textdokument: 3394 Signatur: MEW30 Bytes: 642
    64 - Marx an Engels - 11. Oktober 1860
    S. 106

    Textdokument: 3395 Signatur: MEW30 Bytes: 2196
    65 - Marx an Engels - 25. Oktober 1860
    S. 107

    Textdokument: 3396 Signatur: MEW30 Bytes: 1844
    66 - Marx an Engels - 5. November 1860
    S. 108

    Textdokument: 3397 Signatur: MEW30 Bytes: 7217
    67 - Marx an Engels - 13. November 1860
    S. 109-110

    Textdokument: 3398 Signatur: MEW30 Bytes: 2453
    68 - Marx an Engels - 14. November 1860
    S. 111

    Textdokument: 3399 Signatur: MEW30 Bytes: 1470
    69 - Marx an Engels - 21. November 1860
    S. 112

    Textdokument: 3400 Signatur: MEW30 Bytes: 4440
    70 - Marx an Engels - 23. November 1860
    S. 113-114

    Textdokument: 3401 Signatur: MEW30 Bytes: 6192
    71 - Marx an Engels - 26. November 1860
    S. 115-116

    Textdokument: 3402 Signatur: MEW30 Bytes: 5533
    72 - Marx an Engels - 28. November 1860
    S. 117-118

    Textdokument: 3403 Signatur: MEW30 Bytes: 3359
    73 - Engels an Marx - 3. Dezember 1860
    S. 119

    Textdokument: 3404 Signatur: MEW30 Bytes: 2917
    74 - Engels an Marx - 5. Dezember 1860
    S. 120

    Textdokument: 3405 Signatur: MEW30 Bytes: 4085
    75 - Marx an Engels - 5. Dezember 1860
    S. 121-122

    Textdokument: 3406 Signatur: MEW30 Bytes: 5727
    76 - Marx an Engels - 6. Dezember 1860
    S. 123-124

    Textdokument: 3407 Signatur: MEW30 Bytes: 6857
    77 - Marx an Engels - 12. Dezember 1860
    S. 125-126

    Textdokument: 3408 Signatur: MEW30 Bytes: 3275
    78 - Engels an Marx - 18. Dezember 1860
    S. 127

    Textdokument: 3409 Signatur: MEW30 Bytes: 1811
    79 - Marx an Engels - 18. Dezember 1860
    S. 128

    Textdokument: 3410 Signatur: MEW30 Bytes: 1087
    80 - Engels an Marx - 19. Dezember 1860
    S. 129

    Textdokument: 3411 Signatur: MEW30 Bytes: 6638
    81 - Marx an Engels - 19. Dezember 1860
    S. 130-131

    Textdokument: 3412 Signatur: MEW30 Bytes: 854
    82 - Marx an Engels - 23. Dezember 1860
    S. 132

    Textdokument: 3413 Signatur: MEW30 Bytes: 12013
    83 - Marx an Engels - 26. Dezember 1860
    S. 133-135

    Textdokument: 3414 Signatur: MEW30 Bytes: 1022
    84 - Marx an Engels - 27. Dezember 1860
    S. 136

    Textdokument: 3415 Signatur: MEW30 Bytes: 2802
    85 - Marx an Engels - 3. Januar 1861
    S. 137

    Textdokument: 3416 Signatur: MEW30 Bytes: 4823
    86 - Engels an Marx - 7. Januar 1861
    S. 138-139

    Textdokument: 3417 Signatur: MEW30 Bytes: 4426
    87 - Marx an Engels - 8. Januar 1861
    S. 140-141

    Textdokument: 3418 Signatur: MEW30 Bytes: 6688
    88 - Marx an Engels - 10. Januar 1861
    S. 142-143

    Textdokument: 3419 Signatur: MEW30 Bytes: 6902
    89 - Marx an Engels - 18. Januar 1861
    S. 144-145

    Textdokument: 3420 Signatur: MEW30 Bytes: 5121
    90 - Marx an Engels - 22. Januar 1861
    S. 146-147

    Textdokument: 3421 Signatur: MEW30 Bytes: 5989
    91 - Marx an Engels - 29. Januar 1861
    S. 148-149

    Textdokument: 3422 Signatur: MEW30 Bytes: 904
    92 - Marx an Engels - 31. Januar 1861
    S. 150

    Textdokument: 3423 Signatur: MEW30 Bytes: 2019
    93 - Engels an Marx - 31. Januar 1861
    S. 151

    Textdokument: 3424 Signatur: MEW30 Bytes: 3390
    94 - Marx an Engels - 2. Februar 1861
    S. 152-153

    Textdokument: 3425 Signatur: MEW30 Bytes: 1106
    95 - Marx an Engels - 4. Februar 1861
    S. 154

    Textdokument: 3426 Signatur: MEW30 Bytes: 5851
    96 - Engels an Marx - 6. Februar 1861
    S. 155-156

    Textdokument: 3427 Signatur: MEW30 Bytes: 6273
    97 - Marx an Engels - 14. Februar 1861
    S. 157-158

    Textdokument: 3428 Signatur: MEW30 Bytes: 8280
    98 - Marx an Engels - 27. Februar 1861
    S. 159-160

    Textdokument: 3429 Signatur: MEW30 Bytes: 16534
    99 - Marx an Engels - 7. Mai 1861
    S. 161-164

    Textdokument: 3430 Signatur: MEW30 Bytes: 17482
    100 - Marx an Engels - 10. Mai 1861
    S. 165-168

    Textdokument: 3431 Signatur: MEW30 Bytes: 2623
    101 - Marx an Engels - 16. Mai 1861
    S. 169

    Textdokument: 3432 Signatur: MEW30 Bytes: 4356
    102 - Marx an Engels - 10. Juni 1861
    S. 170-171

    Textdokument: 3433 Signatur: MEW30 Bytes: 9234
    103 - Engels an Marx - 10. Juni 1861
    S. 172-174

    Textdokument: 3434 Signatur: MEW30 Bytes: 11183
    104 - Marx an Engels - 19. Juni 1861
    S. 175-177

    Textdokument: 3435 Signatur: MEW30 Bytes: 12628
    105 - Marx an Engels - 1. Juli 1861
    S. 178-180

    Textdokument: 3436 Signatur: MEW30 Bytes: 5395
    106 - Engels an Marx - 3. Juli 1861
    S. 181-182

    Textdokument: 3437 Signatur: MEW30 Bytes: 21848
    107 - Marx an Engels - 5. Juli 1861
    S. 183-187

    Textdokument: 3438 Signatur: MEW30 Bytes: 7806
    108 - Marx an Engels - 12. Juli 1861
    S. 188-190

    Textdokument: 3439 Signatur: MEW30 Bytes: 6671
    109 - Marx an Engels - 20. Juli 1861
    S. 191-192

    Textdokument: 3440 Signatur: MEW30 Bytes: 1774
    110 - Marx an Engels - 3. August 1861
    S. 193

    Textdokument: 3441 Signatur: MEW30 Bytes: 6892
    111 - Marx an Engels - 28. September 1861
    S. 194-195

    Textdokument: 3442 Signatur: MEW30 Bytes: 7120
    112 - Marx an Engels - 30. Oktober 1861
    S. 196-197

    Textdokument: 3443 Signatur: MEW30 Bytes: 3800
    113 - Marx an Engels - 6. November 1861
    S. 198

    Textdokument: 3444 Signatur: MEW30 Bytes: 5183
    114 - Marx an Engels - 18. November 1861
    S. 199-200

    Textdokument: 3445 Signatur: MEW30 Bytes: 829
    115 - Marx an Engels - 20. November 1861
    S. 201

    Textdokument: 3446 Signatur: MEW30 Bytes: 3425
    116 - Engels an Marx - 27. November 1861
    S. 202

    Textdokument: 3447 Signatur: MEW30 Bytes: 4410
    117 - Engels an Marx - 2. Dezember 1861
    S. 203-204

    Textdokument: 3448 Signatur: MEW30 Bytes: 587
    118 - Marx an Engels - 5. Dezember 1861
    S. 205

    Textdokument: 3449 Signatur: MEW30 Bytes: 6408
    119 - Marx an Engels - 9. Dezember 1861
    S. 206-207

    Textdokument: 3450 Signatur: MEW30 Bytes: 2210
    120 - Marx an Engels - 13. Dezember 1861
    S. 208

    Textdokument: 3451 Signatur: MEW30 Bytes: 12280
    121 - Marx an Engels - 19. Dezember 1861
    S. 209-211

    Textdokument: 3452 Signatur: MEW30 Bytes: 3218
    122 - Marx an Engels - 27. Dezember 1861
    S. 212

    Textdokument: 3453 Signatur: MEW30 Bytes: 5007
    123 - Marx an Engels - 25. Februar 1862
    S. 213-214

    Textdokument: 3454 Signatur: MEW30 Bytes: 2741
    124 - Engels an Marx - 28. Februar 1862
    S. 215

    Textdokument: 3455 Signatur: MEW30 Bytes: 5268
    125 - Marx an Engels - 3. März 1862
    S. 216-217

    Textdokument: 3456 Signatur: MEW30 Bytes: 4128
    126 - Engels an Marx - 5. März 1862
    S. 218-219

    Textdokument: 3457 Signatur: MEW30 Bytes: 19009
    127 - Marx an Engels - 6. März 1862
    S. 220-224

    Textdokument: 3458 Signatur: MEW30 Bytes: 1727
    128 - Engels an Marx - um den 8. März 1862
    S. 225

    Textdokument: 3459 Signatur: MEW30 Bytes: 1868
    129 - Marx an Engels - 15. März 1862
    S. 226

    Textdokument: 3460 Signatur: MEW30 Bytes: 9663
    130 - Marx an Engels - 28. April 1862
    S. 227-229

    Textdokument: 3461 Signatur: MEW30 Bytes: 13079
    131 - Engels an Marx - 5. Mai 1862
    S. 230-233

    Textdokument: 3462 Signatur: MEW30 Bytes: 5409
    132 - Marx an Engels - 6. Mai 1862
    S. 234-235

    Textdokument: 3463 Signatur: MEW30 Bytes: 1710
    133 - Engels an Marx - 12. Mai 1862
    S. 236

    Textdokument: 3464 Signatur: MEW30 Bytes: 932
    134 - Engels an Marx - um den 18. Mai 1862
    S. 237

    Textdokument: 3465 Signatur: MEW30 Bytes: 1640
    135 - Marx an Engels - 19. Mai 1862
    S. 238

    Textdokument: 3466 Signatur: MEW30 Bytes: 12074
    136 - Engels an Marx - 23. Mai 1862
    S. 239-241

    Textdokument: 3467 Signatur: MEW30 Bytes: 7614
    137 - Marx an Engels - 27. Mai 1862
    S. 242-243

    Textdokument: 3468 Signatur: MEW30 Bytes: 2350
    138 - Engels an Marx - 29. Mai 1862
    S. 244

    Textdokument: 3469 Signatur: MEW30 Bytes: 6972
    139 - Engels an Marx - 4. Juni 1862
    S. 245-246

    Textdokument: 3470 Signatur: MEW30 Bytes: 1241
    140 - Marx an Engels - um den 6. Juni 1862
    S. 247

    Textdokument: 3471 Signatur: MEW30 Bytes: 6983
    141 - Marx an Engels - 18. Juni 1862
    S. 248-249

    Textdokument: 3472 Signatur: MEW30 Bytes: 1215
    142 - Engels an Marx - um den 3. Juli 1862
    S. 250

    Textdokument: 3473 Signatur: MEW30 Bytes: 2890
    143 - Marx an Engels - 5. Juli 1862
    S. 251

    Textdokument: 3474 Signatur: MEW30 Bytes: 993
    144 - Marx an Engels - 11. Juli 1862
    S. 252

    Textdokument: 3475 Signatur: MEW30 Bytes: 745
    145 - Marx an Engels - 21. Juli 1862
    S. 253

    Textdokument: 3476 Signatur: MEW30 Bytes: 8778
    146 - Engels an Marx - 30. Juli 1862
    S. 254-256

    Textdokument: 3477 Signatur: MEW30 Bytes: 11457
    147 - Marx an Engels - 30. Juli 1862
    S. 257-259

    Textdokument: 3478 Signatur: MEW30 Bytes: 1954
    148 - Engels an Marx - 31. Juli 1862
    S. 260

    Textdokument: 3479 Signatur: MEW30 Bytes: 5304
    149 - Engels an Marx - 1. August 1862
    S. 261-262

    Textdokument: 3480 Signatur: MEW30 Bytes: 21362
    150 - Marx an Engels - 2. August 1862
    S. 263-268

    Textdokument: 3481 Signatur: MEW30 Bytes: 9601
    151 - Marx an Engels - 7. August 1862
    S. 269-271

    Textdokument: 3482 Signatur: MEW30 Bytes: 6635
    152 - Engels an Marx - 8. August 1862
    S. 272-273

    Textdokument: 3483 Signatur: MEW30 Bytes: 6661
    153 - Marx an Engels - 9. August 1862
    S. 274-275

    Textdokument: 3484 Signatur: MEW30 Bytes: 877
    154 - Engels an Marx - vor dem 12. August 1862
    S. 276

    Textdokument: 3485 Signatur: MEW30 Bytes: 1143
    155 - Engels an Marx - 13. August 1862
    S. 277

    Textdokument: 3486 Signatur: MEW30 Bytes: 1955
    156 - Marx an Engels - 14. August 1862
    S. 278

    Textdokument: 3487 Signatur: MEW30 Bytes: 9144
    157 - Marx an Engels - 20. August 1862
    S. 279-281

    Textdokument: 3488 Signatur: MEW30 Bytes: 866
    158 - Engels an Marx - 21. August 1862
    S. 282

    Textdokument: 3489 Signatur: MEW30 Bytes: 698
    159 - Engels an Marx - Anfang September 1862
    S. 283

    Textdokument: 3490 Signatur: MEW30 Bytes: 5753
    160 - Engels an Marx - 9. September 1862
    S. 283

    Textdokument: 3491 Signatur: MEW30 Bytes: 6465
    161 - Marx an Engels - 10. September 1862
    S. 286-287

    Textdokument: 3492 Signatur: MEW30 Bytes: 5606
    162 - Engels an Marx - 16. Oktober 1862
    S. 288-289

    Textdokument: 3493 Signatur: MEW30 Bytes: 9833
    163 - Marx an Engels - 29. Oktober 1862
    S. 290-292

    Textdokument: 3494 Signatur: MEW30 Bytes: 1322
    164 - Marx an Engels - 4. Novemer 1862
    S. 293

    Textdokument: 3495 Signatur: MEW30 Bytes: 5468
    165 - Engels an Marx - 5. Novemer 1862
    S. 294-295

    Textdokument: 3496 Signatur: MEW30 Bytes: 737
    166 - Marx an Engels - 9. Novemer 1862
    S. 296

    Textdokument: 3497 Signatur: MEW30 Bytes: 1098
    167 - Marx an Engels - 14. Novemer 1862
    S. 297

    Textdokument: 3498 Signatur: MEW30 Bytes: 6722
    168 - Engels an Marx - 15. Novemer 1862
    S. 298-299

    Textdokument: 3499 Signatur: MEW30 Bytes: 7477
    169 - Marx an Engels - 17. Novemer 1862
    S. 300-301

    Textdokument: 3500 Signatur: MEW30 Bytes: 1203
    170 - Marx an Engels - 20. Novemer 1862
    S. 302

    Textdokument: 3501 Signatur: MEW30 Bytes: 3741
    171 - Marx an Engels - 24. Dezember 1862
    S. 303

    Textdokument: 3502 Signatur: MEW30 Bytes: 2071
    172 - Engels an Marx - 26. Dezember 1862
    S. 304

    Textdokument: 3503 Signatur: MEW30 Bytes: 3620
    173 - Engels an Marx - 30. Dezember 1862
    S. 305

    Textdokument: 3504 Signatur: MEW30 Bytes: 8441
    174 - Marx an Engels - 2. Januar 1863
    S. 306-308

    Textdokument: 3505 Signatur: MEW30 Bytes: 958
    175 - Engels an Marx - 7. Januar 1863
    S. 309

    Textdokument: 3506 Signatur: MEW30 Bytes: 4803
    176 - Marx an Engels - 8. Januar 1863
    S. 310-311

    Textdokument: 3507 Signatur: MEW30 Bytes: 3913
    177 - Engels an Marx - 13. Januar 1863
    S. 312-313

    Textdokument: 3508 Signatur: MEW30 Bytes: 8412
    178 - Marx an Engels - 24. Januar 1863
    S. 314-316

    Textdokument: 3509 Signatur: MEW30 Bytes: 6635
    179 - Engels an Marx - 26. Januar 1863
    S. 317-318

    Textdokument: 3510 Signatur: MEW30 Bytes: 18964
    180 - Marx an Engels - 28. Januar 1863
    S. 319-323

    Textdokument: 3511 Signatur: MEW30 Bytes: 5443
    181 - Marx an Engels - 13. Februar 1863
    S. 324-325

    Textdokument: 3512 Signatur: MEW30 Bytes: 2509
    182 - Marx an Engels - 17. Februar 1863
    S. 326

    Textdokument: 3513 Signatur: MEW30 Bytes: 7603
    183 - Engels an Marx - 17. Februar 1863
    S. 327-328

    Textdokument: 3514 Signatur: MEW30 Bytes: 1160
    184 - Engels an Marx - 19. Februar 1863
    S. 329

    Textdokument: 3515 Signatur: MEW30 Bytes: 1861
    185 - Marx an Engels - 20. Februar 1863
    S. 330

    Textdokument: 3516 Signatur: MEW30 Bytes: 2499
    186 - Engels an Marx - um den 21. Februar 1863
    S. 331

    Textdokument: 3517 Signatur: MEW30 Bytes: 3577
    187 - Marx an Engels - 21. Februar 1863
    S. 332-333

    Textdokument: 3518 Signatur: MEW30 Bytes: 10465
    188 - Marx an Engels - 24. März 1863
    S. 334-336

    Textdokument: 3519 Signatur: MEW30 Bytes: 8628
    189 - Engels an Marx - 8. April 1863
    S. 337-339

    Textdokument: 3520 Signatur: MEW30 Bytes: 14868
    190 - Marx an Engels - 9. April 1863
    S. 340-343

    Textdokument: 3521 Signatur: MEW30 Bytes: 861
    191 - Marx an Engels - 18. April 1863
    S. 344

    Textdokument: 3522 Signatur: MEW30 Bytes: 7433
    192 - Engels an Marx - 21. April 1863
    S. 345-346

    Textdokument: 3523 Signatur: MEW30 Bytes: 4956
    193 - Engels an Marx - 20. Mai 1863
    S. 347-349

    Textdokument: 3524 Signatur: MEW30 Bytes: 5683
    194 - Marx an Engels - 29. Mai 1863
    S. 350-351

    Textdokument: 3525 Signatur: MEW30 Bytes: 855
    195 - Marx an Engels - 10. Juni 1863
    S. 352

    Textdokument: 3526 Signatur: MEW30 Bytes: 7830
    196 - Engels an Marx - 11. Juni 1863
    S. 353-355

    Textdokument: 3527 Signatur: MEW30 Bytes: 8145
    197 - Marx an Engels - 12. Juni 1863
    S. 356-358

    Textdokument: 3528 Signatur: MEW30 Bytes: 2214
    198 - Marx an Engels - 22. Juni 1863
    S. 359

    Textdokument: 3529 Signatur: MEW30 Bytes: 3395
    199 - Engels an Marx - 24. Juni 1863
    S. 360

    Textdokument: 3530 Signatur: MEW30 Bytes: 16887
    200 - Marx an Engels - 6. Juli 1863
    S. 361-367

    Textdokument: 3531 Signatur: MEW30 Bytes: 12681
    201 - Marx an Engels - 15. August 1863
    S. 368-370

    Textdokument: 3532 Signatur: MEW30 Bytes: 8453
    202 - Marx an Engels - 12. September 1863
    S. 371-373

    Textdokument: 3533 Signatur: MEW30 Bytes: 4774
    203 - Engels an Marx - 24. November 1863
    S. 374-375

    Textdokument: 3534 Signatur: MEW30 Bytes: 1623
    204 - Marx an Engels - 2. Dezember 1863
    S. 376

    Textdokument: 3535 Signatur: MEW30 Bytes: 3222
    205 - Engels an Marx - 3. Dezember 1863
    S. 377

    Textdokument: 3536 Signatur: MEW30 Bytes: 4550
    206 - Marx an Engels - 4. Dezember 1863
    S. 378-379

    Textdokument: 3537 Signatur: MEW30 Bytes: 5532
    207 - Marx an Engels - 22. Dezember 1863
    S. 380-381

    Textdokument: 3538 Signatur: MEW30 Bytes: 5095
    208 - Marx an Engels - 27. Dezember 1863
    S. 382-383

    Textdokument: 3539 Signatur: MEW30 Bytes: 5328
    209 - Engels an Marx - 3. Januar 1864
    S. 384-385

    Textdokument: 3540 Signatur: MEW30 Bytes: 5867
    210 - Marx an Engels - 20. Januar 1864
    S. 386-387

    Textdokument: 3541 Signatur: MEW30 Bytes: 1873
    211 - Marx an Engels - 25. Februar 1864
    S. 388

    Textdokument: 3542 Signatur: MEW30 Bytes: 1153
    212 - Marx an Engels - 11. März 1864
    S. 389

    Textdokument: 3543 Signatur: MEW30 Bytes: 5971
    213 - Marx an Engels - 19. April 1864
    S. 390-391

    Textdokument: 3544 Signatur: MEW30 Bytes: 7990
    214 - Engels an Marx - 29. April 1864
    S. 392-393

    Textdokument: 3545 Signatur: MEW30 Bytes: 3867
    215 - Engels an Marx - 1. Mai 1864
    S. 394-395

    Textdokument: 3546 Signatur: MEW30 Bytes: 3510
    216 - Engels an Marx - 2. Mai 1864
    S. 396

    Textdokument: 3547 Signatur: MEW30 Bytes: 2466
    217 - Engels an Marx - 2. Mai 1864
    S. 397

    Textdokument: 3548 Signatur: MEW30 Bytes: 805
    218 - Marx an Engels - 23. Mai 1864
    S. 398

    Textdokument: 3549 Signatur: MEW30 Bytes: 3927
    219 - Marx an Engels - 26. Mai 1864
    S. 399

    Textdokument: 3550 Signatur: MEW30 Bytes: 7181
    220 - Engels an Marx - 30. Mai 1864
    S. 400-401

    Textdokument: 3551 Signatur: MEW30 Bytes: 9331
    221 - Narx an Engels - 3. Juni 1864
    S. 402-404

    Textdokument: 3552 Signatur: MEW30 Bytes: 4009
    222 - Engels an Marx - 3. Juni 1864
    S. 405-406

    Textdokument: 3553 Signatur: MEW30 Bytes: 8502
    223 - Marx an Engels - 7. Juni 1864
    S. 407-409

    Textdokument: 3554 Signatur: MEW30 Bytes: 5464
    224 - Engels an Marx - 9. Juni 1864
    S. 410-413

    Textdokument: 3555 Signatur: MEW30 Bytes: 5322
    225 - Marx an Engels - 16. Juni 1864
    S. 414-415

    Textdokument: 3556 Signatur: MEW30 Bytes: 992
    226 - Marx an Engels - 1. Juli 1864
    S. 416

    Textdokument: 3557 Signatur: MEW30 Bytes: 6340
    227 - Marx an Engels - 4. Juli 1864
    S. 417-418

    Textdokument: 3558 Signatur: MEW30 Bytes: 3584
    228 - Engels an Marx - 5. Juli 1864
    S. 419-420

    Textdokument: 3559 Signatur: MEW30 Bytes: 4139
    229 - Marx an Engels - 25. Juli 1864
    S. 421-422

    Textdokument: 3560 Signatur: MEW30 Bytes: 4588
    230 - Marx an Engels - 31. August 1864
    S. 423-424

    Textdokument: 3561 Signatur: MEW30 Bytes: 6300
    231 - Engels an Marx - 2. September 1864
    S. 425-426

    Textdokument: 3562 Signatur: MEW30 Bytes: 3693
    232 - Marx an Engels - 2. September 1864
    S. 427-428

    Textdokument: 3563 Signatur: MEW30 Bytes: 8881
    233 - Engels an Marx - 4. September 1864
    S. 429-431

    Textdokument: 3564 Signatur: MEW30 Bytes: 11179
    234 - Marx an Engels - 7. September 1864
    S. 432-434

    Textdokument: 3565 Signatur: MEW30 Bytes: 1605
    1 - Marx an Bertalan Szemere - 12. Januar 1860
    S. 435-437

    Textdokument: 3566 Signatur: MEW30 Bytes: 4688
    2 - Marx an Ferdinand Lassalle - 30. Januar 1860
    S. 438-439

    Textdokument: 3567 Signatur: MEW30 Bytes: 5464
    3 - Marx an Bertalan Szemere - 31. Januar 1860
    S. 440-441

    Textdokument: 3568 Signatur: MEW30 Bytes: 2605
    4 - Marx an Joachim Lelewel - 3. Februar 1860
    S. 442

    Textdokument: 3569 Signatur: MEW30 Bytes: 2569
    5 - Marx an Franz Duncker - 6. Februar 1860
    S. 443

    Textdokument: 3570 Signatur: MEW30 Bytes: 12731
    6 - Marx an Ferdinand Freiligrath - 8. Februar 1860
    S. 444-447

    Textdokument: 3571 Signatur: MEW30 Bytes: 21596
    7 - Marx an Justizrat Weber - 13. Februar 1860
    S. 448-453

    Textdokument: 3572 Signatur: MEW30 Bytes: 3171
    8 - Engels an Franz Duncker - 20. Februar 1860
    S. 454

    Textdokument: 3573 Signatur: MEW30 Bytes: 5279
    9 - Engels an Ferdianand Lasalle - 20. Februar 1860
    S. 455-456

    Textdokument: 3574 Signatur: MEW30 Bytes: 5318
    10 - Marx an Justizrat Weber - 21. Februar 1860
    S. 457-458

    Textdokument: 3575 Signatur: MEW30 Bytes: 12402
    11 - Marx an Ferdinand Freiligrath - 23. Februar 1860
    S. 459-462

    Textdokument: 3576 Signatur: MEW30 Bytes: 3706
    12 - Marx an Ferdinand Lasalle - 23. Februar 1860
    S. 463-464

    Textdokument: 3577 Signatur: MEW30 Bytes: 70367
    13 - Marx an Justizrat Weber - 234 Februar 1860
    S. 465-483

    Textdokument: 3578 Signatur: MEW30 Bytes: 1870
    14 - Marx an Wilhelm Liebknnecht - 27. Februar 1860
    S. 484

    Textdokument: 3579 Signatur: MEW30 Bytes: 6734
    15 - Marx an Karl Schapper - 27. Februar 1860
    S. 485-486

    Textdokument: 3580 Signatur: MEW30 Bytes: 2093
    16 - Marx an Muzembini - 27. Februar 1960
    S. 487

    Textdokument: 3581 Signatur: MEW30 Bytes: 30580
    17 - Marx an Ferdinand Freiligrath - 29. Februar 1860
    S. 488-495

    Textdokument: 3582 Signatur: MEW30 Bytes: 13935
    18 - Marx an Ferdinand Lasalle - 3. März 1860
    S. 496-499

    Textdokument: 3583 Signatur: MEW30 Bytes: 46932
    18 - Marx an Justizrat Weber - 3. März 1860
    S. 500-511

    Textdokument: 3584 Signatur: MEW30 Bytes: 6788
    20 - Marx an Charles Dobson Collet - 7. März 1860
    S. 512-513

    Textdokument: 3585 Signatur: MEW30 Bytes: 2538
    21 - Marx an Bertalan Szemere - 13. März 1860
    S. 514

    Textdokument: 3586 Signatur: MEW30 Bytes: 4418
    22 - Marx an Lucien-Léopold Jottrand - 13. März 1860
    S. 515-516

    Textdokument: 3587 Signatur: MEW30 Bytes: 7173
    23 - Engels an Ferdinand Lasalle - 15. März 1860
    S. 515-516

    Textdokument: 3588 Signatur: MEW30 Bytes: 3026
    24 - Marx an Justizrat Weber - 27. März 1860
    S. 519

    Textdokument: 3589 Signatur: MEW30 Bytes: 1758
    25 - Marx an Bertalan Szemere - 4. April 1860
    S. 520

    Textdokument: 3590 Signatur: MEW30 Bytes: 4940
    26 - Marx an Ferdinand Lasalle - 9. April 1860
    S. 521-522

    Textdokument: 3591 Signatur: MEW30 Bytes: 9691
    27 - Marx an Georg Lommel - 9. April 1860
    S. 523-525

    Textdokument: 3592 Signatur: MEW30 Bytes: 6757
    28 - Marx an Johann Philipp Becker - 9. April 1860
    S. 526-527

    Textdokument: 3593 Signatur: MEW30 Bytes: 2562
    29 - Engels an Emil Engels - 11. April 1860
    S. 528

    Textdokument: 3594 Signatur: MEW30 Bytes: 1353
    30 - Marx an Justizrat Weber - 13. April 1860
    S. 529

    Textdokument: 3595 Signatur: MEW30 Bytes: 2288
    31 - Engels an Gottfried Ermen - 19. April 1860
    S. 530

    Textdokument: 3596 Signatur: MEW30 Bytes: 2116
    32 - Marx an Justizrat Weber - 21. April 1860
    S. 531

    Textdokument: 3597 Signatur: MEW30 Bytes: 791
    33 - Marx an Georg Rheinländer - 24. April 1860
    S. 532

    Textdokument: 3598 Signatur: MEW30 Bytes: 4030
    34 - Marx an Ferdinand Lasalle - 24. April 1860
    S. 533-534

    Textdokument: 3599 Signatur: MEW30 Bytes: 1715
    35 - Marx an Justizrat Weber - 24. April 1860
    S. 535

    Textdokument: 3600 Signatur: MEW30 Bytes: 552
    36 - Engels an Emil Engels - 25. April 1860
    S. 536

    Textdokument: 3601 Signatur: MEW30 Bytes: 2194
    37 - Marx an Eduard Fischel - 8. Mai 1860
    S. 537

    Textdokument: 3602 Signatur: MEW30 Bytes: 5651
    38 - Marx an Eduard Fischel - 1. Juni 1860
    S. 538-539

    Textdokument: 3603 Signatur: MEW30 Bytes: 39380
    39 - Marx an Ferdinand Lasalle - 2. Juni 1860
    S. 540-549

    Textdokument: 3604 Signatur: MEW30 Bytes: 6602
    40 - Marx an Bertalan Szemere - 2. Juni 1860
    S. 550-551

    Textdokument: 3605 Signatur: MEW30 Bytes: 3549
    41 - Marx an Johann Philipp Becker - 23. Juni 1860
    S. 552

    Textdokument: 3606 Signatur: MEW30 Bytes: 1976
    42 - Marx an Justizrat Weber - 2. August 1860
    S. 553

    Textdokument: 3607 Signatur: MEW30 Bytes: 4367
    43 - Engels an Jenny Marx - 15. August 1860
    S. 554-555

    Textdokument: 3608 Signatur: MEW30 Bytes: 958
    44 - Marx an Justizrat Weber - 20. August 1860
    S. 556

    Textdokument: 3609 Signatur: MEW30 Bytes: 5281
    45 - Marx an Bertalan Szemere - 21. August 1860
    S. 557-558

    Textdokument: 3610 Signatur: MEW30 Bytes: 4120
    46 - Engels an die Redaktion der 'Allgemeinen Militär-
    Zeitung' - 24. August 1860
    S. 559-560

    Textdokument: 3611 Signatur: MEW30 Bytes: 10226
    47 - Marx an Ferdinand Lasalle - 7. September 1860
    S. 561-563

    Textdokument: 3612 Signatur: MEW30 Bytes: 9215
    48 - Marx an Ferdinand Lasalle - 15. September 1860
    S. 564-566

    Textdokument: 3613 Signatur: MEW30 Bytes: 421
    49 - Marx an Ferdinand Lasalle - 15. September 1860
    S. 567

    Textdokument: 3614 Signatur: MEW30 Bytes: 3795
    50 - Marx an Ferdinand Lasalle - 2. Oktober 1860
    S. 568-569

    Textdokument: 3615 Signatur: MEW30 Bytes: 3224
    51 - Marx an Ferdinand Lasalle - 23. Oktober 1860
    S. 570

    Textdokument: 3616 Signatur: MEW30 Bytes: 1844
    52 - Marx an Ferdinand Lasalle - 5. November 1860
    S. 571

    Textdokument: 3617 Signatur: MEW30 Bytes: 1439
    53 - Marx an Bertalan Szemere - 21. November 1860
    S. 572

    Textdokument: 3618 Signatur: MEW30 Bytes: 1411
    54 - Marx an Bertalan Szemere - 22. November 1860
    S. 573

    Textdokument: 3619 Signatur: MEW30 Bytes: 1772
    55 - Marx an Franz Duncker - 24. November 1860
    S. 574

    Textdokument: 3620 Signatur: MEW30 Bytes: 2974
    56 - Marx an Carl Siebel - 3. Januar 1861
    S. 575

    Textdokument: 3621 Signatur: MEW30 Bytes: 1350
    57 - Marx an Carl Siebel - 3. Januar 1861
    S. 576

    Textdokument: 3622 Signatur: MEW30 Bytes: 8185
    58 - Marx an Ferdinand Lasalle - 16. Januar 1861
    S. 577-579

    Textdokument: 3623 Signatur: MEW30 Bytes: 2487
    59 - Marx an Ferdinand Lasalle - 28. Januar 1861
    S. 580

    Textdokument: 3624 Signatur: MEW30 Bytes: 2829
    60 - Marx an Ferdinand Freiligrath - 7. Februar 1861
    S. 581

    Textdokument: 3625 Signatur: MEW30 Bytes: 6526
    61 - Engels an Elisabeth Engels - 13. Februar 1861
    S. 582-583

    Textdokument: 3626 Signatur: MEW30 Bytes: 2509
    62 - Marx an Ferdinand Lasalle - 15. Februar 1861
    S. 584

    Textdokument: 3627 Signatur: MEW30 Bytes: 4987
    63 - Engels an Elisabeth Engels - 27. Februar 1861
    S. 585-586

    Textdokument: 3628 Signatur: MEW30 Bytes: 6120
    64 - Marx an Ferdinand Lasalle - 7. März 1861
    S. 587-588

    Textdokument: 3629 Signatur: MEW30 Bytes: 12371
    65 - Marx an Antoinette Philips - 24. März 1861
    S. 589-591

    Textdokument: 3630 Signatur: MEW30 Bytes: 2943
    66 - Marx an Carl Siebel - 28. März 1861
    S. 592

    Textdokument: 3631 Signatur: MEW30 Bytes: 2686
    67 - Marx an Carl Siebel - 2. April 1861
    S. 593

    Textdokument: 3632 Signatur: MEW30 Bytes: 7200
    68 - Marx an Antoinette Philips - 13. April 1861
    S. 594-595

    Textdokument: 3633 Signatur: MEW30 Bytes: 10146
    69 - Engels an das Direktorium der Schiller-Anstalt -
    um den 3. Mai 1861
    S. 596-598

    Textdokument: 3634 Signatur: MEW30 Bytes: 11137
    70 Marx an Lion Philips - 6. Mai 1861
    S. 599-601

    Textdokument: 3635 Signatur: MEW30 Bytes: 11629
    71 Marx an Ferdinand Lasalle - 8. Mai 1861
    S. 602-604

    Textdokument: 3636 Signatur: MEW30 Bytes: 4490
    72 Marx an Ferdinand Lasalle - 29. Mai 1861
    S. 605-606

    Textdokument: 3637 Signatur: MEW30 Bytes: 3897
    73 Marx an Ferdinand Lasalle - 11. Juni 1861
    S. 607-608

    Textdokument: 3638 Signatur: MEW30 Bytes: 12488
    74 Marx an Antoinette Philips - 17. Juli 1861
    S. 609-612

    Textdokument: 3639 Signatur: MEW30 Bytes: 11502
    75 Marx an Ferdinand Lasalle - 22. Juli 1861
    S. 613-615

    Textdokument: 3640 Signatur: MEW30 Bytes: 2754
    76 Marx an Antoinette Philips - 24. September 1861
    S. 616

    Textdokument: 3641 Signatur: MEW30 Bytes: 3066
    77 Marx an Louis Watteau - 10. November 1861
    S. 617

    Textdokument: 3642 Signatur: MEW30 Bytes: 1125
    78 Marx an Josef Valentin Weber - 15. Januar 1862
    S. 618

    Textdokument: 3643 Signatur: MEW30 Bytes: 7394
    79 Marx an Johann Philipp Becker - 26. Februar 1862
    S. 619-620

    Textdokument: 3644 Signatur: MEW30 Bytes: 13268
    80 Marx an Johann Philipp Becker - 28. April 1862
    S. 621-623

    Textdokument: 3645 Signatur: MEW30 Bytes: 6213
    81 Marx an Carl Siebel - 4. Juni 1862
    S. 624-625

    Textdokument: 3646 Signatur: MEW30 Bytes: 12592
    82 Marx an Ferdinand Lasalle - 16. Juni 1862
    S. 626-628

    Textdokument: 3647 Signatur: MEW30 Bytes: 2747
    83 Engels an Ferdinand Lasalle - 23. Juli 1862
    S. 629

    Textdokument: 3648 Signatur: MEW30 Bytes: 1854
    84 Marx an Ferdinand Lasalle - 13. August 1862
    S. 630

    Textdokument: 3649 Signatur: MEW30 Bytes: 2357
    85 Marx an Ferdinand Lasalle - 14. August 1862
    S. 631

    Textdokument: 3650 Signatur: MEW30 Bytes: 1141
    86 Marx an den Präsidenten der Weltausstellung
    Wilhelm Schwarz - 19. August 1862
    S. 632

    Textdokument: 3651 Signatur: MEW30 Bytes: 3595
    87 Marx an Ferdinand Lasalle - 20. August 1862
    S. 633

    Textdokument: 3652 Signatur: MEW30 Bytes: 943
    88 Engels an Ferdinand Lasalle - 21. August 1862
    S. 634

    Textdokument: 3653 Signatur: MEW30 Bytes: 881
    89 Marx an Wilhelm Wolff - 4. Oktober 1862
    S. 635

    Textdokument: 3654 Signatur: MEW30 Bytes: 7765
    90 Marx an Ferdinand Lasalle - 7. November 1862
    S. 636-637

    Textdokument: 3655 Signatur: MEW30 Bytes: 2435
    91 Marx an Ferdinand Freiligrath - 15. Dezember 1862
    S. 638

    Textdokument: 3656 Signatur: MEW30 Bytes: 9577
    92 Marx an Ludwig Kugelmann - 28. Dezember 1862
    S. 639-641

    Textdokument: 3657 Signatur: MEW30 Bytes: 1856
    93 Marx an Josef Valentin Weber - 22. April 1863
    S. 642

    Textdokument: 3658 Signatur: MEW30 Bytes: 7354
    94 Marx an Jenny Marx - 15. Dezember 1863
    S. 643-644

    Textdokument: 3659 Signatur: MEW30 Bytes: 2186
    95 Marx an Ferdinand Freiligrath - 23. Dezember 1863
    S. 645

    Textdokument: 3660 Signatur: MEW30 Bytes: 10975
    96 Marx an Lion Philips - 20. Februar 1864
    S. 646-648

    Textdokument: 3661 Signatur: MEW30 Bytes: 8462
    97 Marx an Lion Philips - 29. März 1864
    S. 649-651

    Textdokument: 3662 Signatur: MEW30 Bytes: 8675
    98 Marx an Lion Philips - 14. April 1864
    S. 652-654

    Textdokument: 3663 Signatur: MEW30 Bytes: 1823
    99 Marx an Jenny Marx - 9. Mai 1864
    S. 655

    Textdokument: 3664 Signatur: MEW30 Bytes: 2036
    100 Marx an Jenny Marx - 10. Mai 1864
    S. 656

    Textdokument: 3665 Signatur: MEW30 Bytes: 5485
    101 Marx an Jenny Marx - 13. Mai 1864
    S. 659-660

    Textdokument: 3666 Signatur: MEW30 Bytes: 4933
    101 Marx an seine Tochter Jenny - 17. Mai 1864
    S. 661-662

    Textdokument: 3667 Signatur: MEW30 Bytes: 5640
    103 Engels an Hermann Engels - 24. Mai 1864
    S. 663-664

    Textdokument: 3668 Signatur: MEW30 Bytes: 11793
    104 Marx an Lion Philips - 25. Juni 1864
    S. 665-667

    Textdokument: 3669 Signatur: MEW30 Bytes: 1982
    105 Marx an Ferdinand Freiligrath - 12. Juli 1864
    S. 668

    Textdokument: 3670 Signatur: MEW30 Bytes: 7714
    106 Marx an Lion Philips - 17. August 1864
    S. 669-670

    Textdokument: 3671 Signatur: MEW30 Bytes: 5469
    107 Marx an Jenny Marx - 2. September 1864
    S. 671-672

    Textdokument: 3672 Signatur: MEW30 Bytes: 2314
    108 Marx an Sophie von Hatzfeld - 12. September 1864
    S. 673

    Textdokument: 3673 Signatur: MEW30 Bytes: 8114
    Nachtrag 37a - Marx an Carl Siebel - 15. Mai 1860
    S. 675-679

    Textdokument: 3674 Signatur: MEW30 Bytes: 2117
    Beilagen 1 - Jenny Marx an Engels - 14. August 1860
    S. 681-683

    Textdokument: 3675 Signatur: MEW30 Bytes: 848
    Beilagen 2 - Jenny Marx an Engels - nach dem 5 Oktober 1860
    Siehe dazu das Vorwort zum vorl. Band S. XXVI
    S. 684

    Textdokument: 3676 Signatur: MEW30 Bytes: 3411
    Beilagen 3 - Jenny Marx an Engels - vor dem 16. März 1861
    S. 685

    Textdokument: 3677 Signatur: MEW30 Bytes: 2817
    Beilagen 4 - Jenny Marx an Engels - Ende März 1861
    S. 686

    Textdokument: 3678 Signatur: MEW30 Bytes: 12514
    Beilagen 5 - Jenny Marx an Engels - Anfang April 1861
    S. 687-689

    Textdokument: 3679 Signatur: MEW30 Bytes: 1524
    Beilagen 6 - Vollmacht von Marx für Ferdinand Lasalle auf
    Wiederherstellung seiner preußischen Staatsbürgerschaft -
    12. April 1861
    S. 690

    Textdokument: 3680 Signatur: MEW30 Bytes: 1864
    Beilagen 7 - Jenny Marx an Engels - Anfang November 1863
    S. 691

    Textdokument: 3681 Signatur: MEW30 Bytes: 2150
    Beilagen 8 - Jenny Marx an Engels - 24. November 1863
    S. 692

    Textdokument: 3682 Signatur: MEW30 Bytes: 6474
    Beilagen 9 - Jenny Marx an Wilhelm Liebknecht - 24. November 1863
    S. 693-694

    Textdokument: 3683 Signatur: MEW30 Bytes: 2377
    Beilagen 10 - Jenny Marx an Karl Friedrich Moritz Elsner -
    Mitte Juni 1864
    S. 695

    Textdokument: 3684 Signatur: MEW30 Bytes: 288727
    Anhang und Register - Anmerkungen
    S. 697-763

    Textdokument: 3685 Signatur: MEW30 Bytes: 100434
    Anhang und Register - Literaturverzeichnis
    S. 764-793

    Textdokument: 3686 Signatur: MEW30 Bytes: 193348
    Anhang und Register - Personenverzeichnis
    S. 794-836

    Textdokument: 3687 Signatur: MEW30 Bytes: 8281
    Anhang und Register - Verzeichnis literarischer,
    biblischer und mythologischer Namen
    S. 837-838

    Textdokument: 3688 Signatur: MEW30 Bytes: 1525
    Anhang und Register - Verzeichnis der Briefe, deren Datierung
    gegenüber früheren Ausgaben verändert wurde
    S. 839

    Textdokument: 3689 Signatur: MEW30 Bytes: 17605
    Inhalt
    S. 840-851

    zurück